Teenused

detsember 1, 2015

Kõik meie teenused ja lahendused on kohandatud ja on mõeldud klientide erinõuete ja -vajaduste rahuldamiseks. Selle saavutame pideva dialoogi kaudu oma klientide ja potentsiaalsete partneritega eksporditurgudel.

Oleme töötanud paljudes Soome ettevõtetes ja erinevates ärivaldkondades, nagu masinad ja metallitööstus, põllumajandus, ehitus, elektroonika, inseneriteenused ja planeerimisteenused, autotööstus ja keemiatööstus. Lisaks on paljud meie klientide projektid saanud valitsusepoolset rahastamist, nagu Tekes, JYKES, LY Keskus või Finvera.

Meie kontseptsioon on väga lihtne:

  1. Saksamaal on meil oma müügiorganisatsioon. Seepärast võite tegutseda oma ekspordiettevõtte allhanke abil.
  2. Tõlgime teie kodulehe ja teie peamised brošüürid saksakeelseks, sest ilma saksakeelse müügimaterjalita ei ole see turg edukas.
  3. Meie eesmärk on saada võimalikult palju pakkumisi oma klientidele, mis muutuvad konkreetseteks tellimusteks.

See samm ei vaja teie ettevõtte ressursside märkimisväärset kasutamist. Meie kohalikud müügimehed tunnevad ja mõistavad Saksa klientide vajadusi, keelt ja kultuuri.

Meie teenused:

Turu-uuringud enne eksporditurule sisenemist, et teha kindlaks turupotentsiaal Teie ettevõtte jaoks. Uuele turule sisenemisele eelnev põhjalik uuring võib Teile säästa kümneid tuhandeid eurosid.

Süsteemne laienemine olemasolevatel eksporditurgudel neile, kes on juba eksportimisega algust teinud ja otsivad nüüd võimalusi oma äride laiendamiseks, kasvatades selleks koostööpartnerite arvu, suurendades kohalikul turul oma müügipersonali või leides uusi kliendisegmente. Kaardistame Teie ettevõtte jaoks laienemispotentsiaali ning vajalikud tegevused ning aitame seejärel laienemisplaani ka ellu viia.

Koostööpartnerite leidmine ja kokkuviimine Teie ettevõttega. Oma 10-aastase ekspordivaldkonnas töötatud aasta jooksul oleme tootmisvaldkondade ettevõtete seas üles ehitanud ulatusliku kontaktidevõrgustiku ning laiendame seda võrgustikku igapäevaselt. Leiame Teie ettevõttele sobivad koostööpartnerid kas olemasolevate koostööpartnerite seast või loome vajadusel Teie jaoks uued koostöökontaktid.

Uute projektide ja toodete leidmine neile, kes otsivad uusi ärivõimalusi, tahavad täiendada oma tooteportfelli või soovivad osa oma kohalikust tootmisest Eestist välja viia. Leiame meie laiast kontaktidevõrgustikust Teie ettevõttele uued äriprojektid ja sobivad koostööpartnerid, kelle abil  oma äri laiendada.

Kliendianalüüs, mis näitab seda, millised on Teie klientide kasutajaprofiilid, nende eesmärgid ja vajadused, millised müügitõrked võiksid tekkida ja millist müügitaktikat neile lähenedes kasutada. Samuti leiame Teile uusi kliente ja kliendisegmente, mis annavad Teie ettevõttele võimaluse kasvada.

Arvamusküsitlused. Valime koos Teiega välja kliendisegmendi(d) ja viime läbi telefoni- või online-küsitluse, mis annab Teile ülevaate turu hetkeseisust ning klientide arvamusest Teie toote või teenuse kohta. Teeme järelanalüüsi selle kohta, milline on sihtturul hetkel kasutamata potentsiaal.

Abi kohalikel messidel ja näitustel osalemiseks. Meie kohalikud müügimeeskonnad, kellel on põhjalik teadmine kohalikust turust, konkurentsisituatsioonist ja ärikultuurist ning kes räägivad ka sihtturu keelt, aitavad Teie ettevõttel messidel edukalt väljas olla.